Kinh doanhGiới thiệu nhân lực - Tư vấn tuyển dụng nhân sự

Dịch vụ giới thiệu nhân lực
Chúng tôi giới thiệu nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.
Thành tích thực tế (Nhân sự, Kế toán, Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Kỹ sư, Phiên dịch, v.v.)

Dịch vụ tư vấn tuyển dụng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, từ giới thiệu công nhân lao động đến đề xuất các biện pháp để công nhân lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.Hỗ trợ tuyển dụng kỹ sư

Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng kỹ sư
Hỗ trợ tuyển dụng kỹ sư có nhu cầu, nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản.
(Kỹ sư thiết kế, thiết kế cơ khí, phát triển hệ thống Web, tích hợp và điều khiển, kỹ sư mạng, v.v.)

Chúng tôi có chính sách hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ từ khi phỏng vấn tại Việt Nam hoặc phỏng vấn thông qua internet, cho đến xin giấy phép lao động và nhận visa.    
Mọi hỗ trợ được thông qua văn phòng tiếp nhận tại Nhật Bản.Nghiên cứu và phát triển (thiết kế sản phẩm cho ô tô và máy móc, phần mềm)

Dịch vụ cung cấp cho thị trường Nhật Bản
Dựa trên hiểu biết về phát triển ủy thác tại Nhật Bản, Công ty TNHH Evoltech Việt Nam với vai trò là nhà thầu bên nhận phát triển Offshore cho các dự án phát triển của doanh nghiệp phía Nhật Bản.
(thiết kế sản phẩm, thiết kế cơ khí, phát triển hệ thống Web, v.v.)

Dịch vụ cung cấp cho thị trường Việt Nam
Chúng tôi liên kết với công ty mẹ Evoltech Co., Ltd tại Nhật Bản. Để nhận hỗ trợ thiết kế và sản xuất thiết bị cơ khí, đồ gá cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.