Liên hệ

Xin vui lòng nhập thông tin dưới đây.
Sau khi nhập xong, sẽ xuất hiện màn hình xác nhận lại thông tin đã nhập.

Họ tên
Tên doanh nghiệp - tổ chức
Địa chỉ e-mail
Số điện thoại
Địa chỉ
Nội dung liên hệ
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Công ty TNHH Evoltech Việt Nam
Công ty TNHH Evoltech Việt Nam (sau đây được gọi tắt là "Công ty chúng tôi") có nhận thức sâu sắc về việc thông tin cá nhân của quý khách hàng là thông tin quan trọng, cấu thành nên quyền riêng tư trong quá trình kinh doanh của Công ty chúng tôi.
Đối với trường hợp sử dụng thông tin cá nhân trong nghiệp vụ, Công ty chúng tôi có quy định các điều lệ liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, đặt ra các quy định nội bộ nhằm bảo mật thông tin cá nhân tốt nhất, đồng thời thiết lập cơ cấu tổ chức và nỗ lực hết mình trong việc bảo mật thông tin cá nhân một cách phù hợp.
Từ đó thể hiện sự tôn trọng đối với quý khách hàng cũng như gặt hái được sự kỳ vọng, tin tưởng của quý khách hàng đối với Công ty chúng tôi.

Tuân thủ quy định của pháp luật
Công ty chúng tôi luôn tuân thủ quy định của pháp luật, chuẩn mực xã hội về thông tin cá nhân, đồng thời luôn bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách phù hợp.

Tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi có quy định mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó tiến hành tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách minh bạch, phù hợp trong giới hạn cần thiết để đạt được mục đích trong nghiệp vụ.
Ngoài ra, Công ty chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân đã nhận được vào mục đích khác.

Quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp
Với nhận thức rõ ràng về các rủi ro như: truy cập trái phép, mất cắp, bị phá hủy, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân mà Công ty chúng tôi sử dụng, Công ty chúng tôi có thực hiện các biện pháp an toàn một cách hợp lý, cùng các biện pháp khắc phục phù hợp trong trường hợp có phát sinh xảy ra.

Cải tiến liên tục
Công ty chúng tôi có thiết lập các quy định về quản lý và hệ thống quản lý liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời toàn thể nhân viên Công ty chúng tôi đều phải tuân thủ một cách triệt để, cùng với đó thường xuyên tiến hành đánh giá nhằm mục đích cải tiến liên tục.

Liên hệ với chúng tôi
Chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được, chẳng hạn như tiết lộ, chỉnh sửa, ngưng sử dụng, tư vấn khiếu nại, v.v.

Xin vui lòng đọc "Chính sách bảo mật"
Đồng ý với "Chính sách bảo mật" và xác nhận thông tin gửi đi.