Hỗ trợ tuyển dụng kỹ sưDịch vụ dành cho thị trường Nhật Bản


Các vấn đề thiếu hụt kỹ sư tại Nhật Bản như "giảm dân số lao động do tỷ lệ sinh giảm và dân số già", "cải tiến phương pháp làm việc", "tăng tốc độ phát triển" đã bước vào thời kỳ không thể bù đắp lại bằng sự tiến bộ của công nghệ, do đó việc sử dụng nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản để hỗ trợ phát triển dần trở thành điều không thể thiếu.

Công ty chúng tôi có liên kết với công ty mẹ Evoltech Co., Ltd để hỗ trợ tuyển dụng kỹ sư là người Việt Nam có thể làm việc tại Nhật Bản.


Phương thức hỗ trợ

- Hỗ trợ bằng cách tuyển dụng trực tiếp cho doanh nghiệp
- Hỗ trợ khách hàng dưới tư cách là nhân viên phái cử (cũng có thể làm việc trực tiếp theo hợp đồng phái cử)
(*) Phía Nhật Bản (công ty mẹ Evoltech Co., Ltd) phụ trách tìm kiếm, kết nối với công ty khách hàng.

Ngành nghề có kinh nghiệm

Thiết kế sản phẩm - Thiết kế máy móc - Phát triển hệ thống Web - Tích hợp và điều khiển - Kỹ sư mạng, v.v.

Phỏng vấn - Phương thức tuyển chọn - Hỗ trợ

Chúng tôi hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ từ sắp xếp phỏng vấn tại Việt Nam, phỏng vấn qua internet, cho đến xin cấp giấy phép lao động, visa.

Phạm vi dịch vụ và quy trình áp dụng
Các dịch vụ khác
Giới thiệu nhân sự - Tư vấn tuyển dụng


Thiết kế và phát triển
(Thiết kế sản phẩm cho ô tô - Thiết kế máy móc - Phần mềm)